Neden Bulgaristan'a Yatırım Yapılabilir?

-Bulgaristan AB, NATO ve DTÖ üyesidir.

-Bulgaristan, AB üyesi olduğundan malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşım hakkı vardır.

-Bulgaristan, Türk şirketlerinin ürünlerinin AB pazarlarına girişinde «köprü» veya «giriş kapısı» rolü oynamaktadır.

-Türk şirketleri Bulgaristan’da AB fonlarından yararlanabilmektedir.

-Bulgar Levası Euro’ya 1,95583 kurundan endekslidir.

-Balkanlar’ın merkezinde yer alan ve beş Pan-Avrupa koridorunun üzerinden geçtiği Bulgaristan, lojistik açısından önemli bir noktadır. Ülkenin dört ana havaalanı, -iki ana deniz limanı ve Tuna nehri üzerinde çok sayıda limanı bulunmaktadır.

-Avrupa Birliği’nde en düşük kurumlar vergisi Bulgaristan’dadır: % 10. Gelir vergisi de % 5 düzeyindedir.

-5 milyon Euro’nun üzerinde ve 50 kişiye istihdam yaratan yatırım projelerinde donanım ithalatında 2 yıl süreyle KDV muafiyeti söz konusudur.

-Bulgaristan’da işgücü maliyeti, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında en düşüklerindendir.

-Elektrik fiyatları Avrupa ortalamasından çok düşüktür.

Bulgaristan'da Türk Yatırımcılarına Devlet Teşviki Hakkında Danışmanlık Hizmeti

INTER INFORM CONSULT, Bulgaristan'da yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara devlet teşviki konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Hizmetleri:

  • Mevcut teşvik programları hakkında bilgi verirler.
  • Yatırımınız için en uygun teşvik programını belirlemenize yardımcı olurlar.
  • Teşvik başvurusu için gerekli belgelerin hazırlanmasına yardımcı olurlar.
  • Başvurunun takibini yaparlar.
  • Teşvikten yararlanmanız için gerekli işlemlerde size yardımcı olurlar.

Bulgaristan'da yatırım yapan Türk yatırımcılara yönelik birçok teşvik programı mevcuttur.

Bulgaristan'da yatırım yapmayı düşünüyorsanız, INTER INFORM CONSULT size yardımcı olabilir.