Muhasebe işlemleri

INTER INFORM CONSULT Ltd., şirketinizin branşı, boyutu ve yapısını göz önünde bulundurarak, muhasebesel açıdan yapılabilecek işler aşağıdaki gibidir:

 • Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulması
 • Tek Düzen Hesap Planının düzenlenmesi ve güncellemesi
 • Şirketinizin ihtiyaçlarına göre muhasebe analizlerinin yapılması
 • Alış, Satış, Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi
 • Muhasebe defterlerinin tutulması
 • Maddi duran ve gayri maddi varlıkların hesaplanması
 • Amortisman mali tablolarının hazırlanması ve maddi duran varlıkların amortismanının hesaplanması
 • Firmanın depo ve stok tablolarının hazırlanması
 • Mal ve hizmet maliyetinin tespiti
 • KDV, VIES Mevzuatı çerçevesinde Aylık beyanname ve Tablosu Hazırlamak
 • INTRASTAT sistemine uygun bilgi iletmek
 • Müşteri, akit taraf , tedarikçiler ile hesaplaşma raporlarının hazırlanması
 • Banka, SSK ve ilgili diğer kuruluşlara verilecek raporların Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi.
 • Aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar analizlerini yapmak, aylık bilanço ve gelir tablosu hazırlamak
 • Sene sonunda Yıllık muhasebe işlerinin tamamlanması