Şirket, ticaret temsilciliği kuruluş ve örgütlenme hizmetleri

Bulgaristan’da şirket, ticaret temsilciliği kuruluş ve örgütlenme hizmetleri tecrübeli uzmanlarımız, müşterilerimize bu konuda da aynı kalitede hizmet sunmaktadırlar. Bu kapsamda tarafımızca verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Kurulacak şirketin şeklinin seçilmesi
  • Şirket, şirket şubeleri ve Ticaret Temsilciliklerinin kuruluş evraklarının hazırlanması
  • Kurulmuş olan firmaların Bulgar mevzuatına uygun Ticaret Sicil Acentesinde, İş Müfettişliği Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, Gümrük Müdürlüğünde kayıtlarının yapılması
  • Mevzuata uygun KDV kayıt edilmesi ve gerek duyulduğu zaman kayıttan düşürülmesi
  • Hissedar/ ortakların genel toplantılarının organize edilmesi, sermaye artırımı ve sermaye azaltımı , rapor düzenleme, Şirket dönüşüm işlemleri, her türlü şirket belge ve raporların düzenlenmesi.
  • Şirketler arasındaki iletişim ve işlemler, şirket dönüşümü, şirketin başka bir şirketle birleşmesi, şirket bölünmesi vs gibi işlemlere katkıda bulunmak ve kolaylık sağlamak.