Eğer bir şirketi Bulgaristan’da kaydettirmeye ve kendi işinizi geliştirmeye karar verdiyseniz, Bulgaristan’da uygulanan vergileri öğrenmelisiniz. Bu bilgiler, ne ile uğraştığınız ve hangi alanda hizmet verdiğinize bakmaksızın, size fayda sağlayacaktır.

Bulgaristan kurumlar vergisi % 10’dur. Bazı şirketler bu kurumlar vergisinden muaftır ve bunlar özel bir yatırım amacı olan şirketler ve halka arz edilen toplu yatırım şirketlerinin yanı sıra lisanslı kapalı uçlu yatırım şirketleridir.

Her bir şirketin borcu olduğu ve kar üzerinden hesaplanan vergisi% 10’dur. Bulgar hisse senedi piyasasında veya Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin düzenlenmiş bir piyasasında hisse satışı sonrasında elde edilen vergiden kazanç elde edilir.

Bulgaristan gelir vergisi veya temettü vergisi% 5’dir.

Bulgaristan’da kayıtlı tüm şirketler % 20 oranındaki katma değer vergisi öderler, katma değer vergisinden muaf olup, Avrupa Birliği’nde ve üçüncü ülkelerde alıcı şirket kayıtlı KDV ise mal ve hizmet ihracatıdır. Otel hizmetleri için bu vergi oranı % 9’dur. Belirli koşullara bağlı olarak, katma değer vergisi iki aylık bir süre zarfında iade edilir. Bu vergilere ek olarak, Bulgaristan’da kayıtlı şirketin ofis gibi bir mülk sahibi olması durumunda yıllık emlak vergisi bulunmaktadır.

Bu yıllık vergi % 0,01 ile % 0,45 arasındadır. Bir mülkü devrederken, başka bir vergi % 0,1 ila % 3 arasındadır. Burada vergi oranlarının oranı, belediyelerin her biri tarafından ayrı ayrı ve ek olarak mülkün konumuna bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak, vergilendirilebilir tutar, piyasa fiyatının kendisi, belgenin mülkiyet değeri veya belirli bir vergi değeri olabilir. Bulgaristan’da kayıtlı olan şirketler, ormanların ve tarım arazilerinin vergilendirilmediğini bilmelidir.