“INTER INFORM CONSULT” Ltd., Bulgaristan’da vergi danışmanlığında size aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:

  • Bulgaristan’da vergi ve vergilendirme konusundaki tüm soru ve sorunlarınıza cevap bulmak için uzman personeli siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.
  • Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri sağlamak,
  • Öncelikle ilgili konuya yönelik olarak mevzuatı oluşturan bütün bilgi ve belgeler araştırılarak, tarafımıza iletilen konunun mali mevzuat içerisindeki konumunu belirlemek.
  • Yetkili makamlarca daha önce verilmiş bulunan yazılı görüşler, Bulgaristan’da yargı kararları ve yorumlara bakarak , şirketinizin konu hakkındaki görüş ve önerilerine ilişkin analizlere dayanan raporlar hazırlamaktır.
  • Gerek görüldüğü halde (hissedarlara verilecek rapor, kredi talepleri, uluslararası kurumlara raporlama) Bulgaristan’da şirketinizin detaylı mali analizini yapmakdır.
  • Mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler, kendi görüş, öneri ve yorumlarımız ile birlikte müşterilerimizin bilgisine rapor olarak sunulmaktadır,
  • Gerekli hallerde yetkili makamların görüşleri alınarak bu görüşler çerçevesinde uygulamanın doğru olarak uygulanmasını sağlamaktır. Bu kapsamda tarafımızca verilen hizmetler aşağıdaki gibidir;
  • Bulgaristan’da vergi danışmanlığı
  • Bulgaristan’da vergi Denetimleri ve İhtilaflarına Yönelik Hizmetler