Hedef ve kuruluş amacımız “INTER INFORM CONSULT” Ltd. olarak Bulgaristan’ın başlıca Burgas, Sofya, Varna ve Filibe  şehirlerinde yeni kurulmuş şirket yada Bulgaristan’da faaliyette bulunan yerli ve yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Bulgar mevzuatına göre tek düzen hesap planına uygun tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası Bulgaristan’da şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak, bu şirketlerin verimliliğine katkıda bulunmaktır.

Bu kapsamda tarafımızca izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir:

  • Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden inceleyerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini sağlamak,
  • Öncelikle ilgili konuya yönelik olarak mevzuatı oluşturan bütün bilgi ve belgeleri araştırarak, tarafımıza iletilen konunun mali mevzuat içerisindeki konumunu belirlemek,
  • Mali mevzuatta meydana gelen değişiklikleri, kendi görüş, öneri ve yorumlarımız ile birlikte müşterilerimizin bilgisine sunmak,
  • Gerekli hallerde yetkili makamların görüşleri alınarak bu görüşler çerçevesinde uygulamanın doğru olarak yönlendirilmesi sağlamaktadır.