Bulgaristan'da Türk yatırımcılarına devlet teşviği

Türk yatırımcıların yurtdışında yatırım yapmaları karşılığında alınabilecek devlet teşviği

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ 9 uncu maddesi uyarınca şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla;

a) Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderler,

b) Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler

şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Bulgaristan’da Yatırımcılara Sağlanan Teşvik Yasası’nın Avantajları

-Bulgaristan devleti, ülkede yapılan yeni yatırım veya ek yatırımların ihtiyaç duyduğu eğitimli personelin sağlanmasına yönelik finansal destek vermektedir.

-Bulgaristan devleti, ülkede yapılan yeni yatırım veya ek yatırımların ihtiyacı olan teknik altyapının inşa edilmesinde finansal destek sağlamaktadır.

-Bulgaristan Devleti, yatırım yapan işletmelerin, yatırımın akabinde istihdam ettikleri yeni personel için işveren olarak ödedikleri sosyal ve sağlık sigortası primlerini geri vermektedir.

-Bulgaristan Katma Değer Vergisi Kanunu, 2,5 milyon euroyu aşan ve en az 20 kişiye istihdam sağlayan yatırım projeleri çerçevesindeki donanım (makine, cihaz, ekipman vs.) ithalatında KDV borcunu (% 20) 2 yıl erteleme imkanını sağlamaktadır.

Bulgaristan'da Türk Yatırımcılarına Devlet teşviği Hakkında Danışmanlık Hizmeti

INTER INFORM CONSULT, Bulgaristan'da yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara devlet teşviği konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Hizmetleri:

  • Mevcut teşvik programları hakkında bilgi verirler.
  • Yatırımınız için en uygun teşvik programını belirlemenize yardımcı olurlar.
  • Teşvik başvurusu için gerekli belgelerin hazırlanmasına yardımcı olurlar.
  • Başvurunun takibini yaparlar.
  • Teşvikten yararlanmanız için gerekli işlemlerde size yardımcı olurlar.

Teşvik Programları:

Bulgaristan'da yatırım yapan Türk yatırımcılara yönelik birçok teşvik programı mevcuttur.

INTER INFORM CONSULT ile iletişime geçin

Bulgaristan'da yatırım yapmayı düşünüyorsanız, INTER INFORM CONSULT size yardımcı olabilir.