• TİCARET HUKUKU:
  • Şirketkuruluşişlemleri, evrakdüzenlenmesiveTicaretodasıbaşvuruişlemleri, Dernekkuruluşprosedürleri;
  • Şahıs şirketleri, limited şirketleri, anonim şirketler, şubeler, holdingler, konsorsium, ticari temsilcilikler, dernek ve benzeri ticari kuruluşların kayıt işlemleri;
  • Şahısşirketlereveticarişirketleredeğişikliklerbeyanıvekayıtları – adres, hissedevri, yönetici/ortakkayıtları, sermayeartırımıv.b.
 • SÖZLEŞME HUKUKU:
  • Her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi – kira, borç, bağış, inşaat, sipariş, satış, tedarik v.b. kanunda belirtilmemiş isimsiz sözleşmeler dahil ;
  • Sözleşme taslakları incelenmesi ve revize edilmesi, online yapmak dahil;
  • Sözleşme bozma ve fesih etme;
  • Yapılan sözleşmeler kapsamında uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözülmesine yardımı;
  • Akdedilen sözleşmelerin yürütülmesi ile ilgili yasal koruma;
 • Vekaletname, noter davetiyeleri, beyanlar ve noterlik işlemleri ile ilgili diğer belgelerin hazırlanması.
 • ALACAK HUKUKU:
  • Bulgarşirketleriiçinborçalacakdavaları,
  • Alacakonay sözleşmeleri, mahkeme dışı borç sözleşmeleri, borç senedleri ve mutabakat sözleşmeleri düzenmesi, karşı tarafla görüşülmesi, istişare, onay ve imzalanması,
  • Mahkemeduruşmalarndatemsilcilikvesavunma.
 • EMLAK HUKUKU. BULGARİSTANDA MÜLK ALIM-SATIMI:
  • Her türlü gayrimenkul işleminin ve sınırlı hakların (satın alma, satış, takas, bağış, mülkün bakım yükümlülüğüne karşı devri, inşaat hakkı, yükseltme ve kurulum hakları vb.) eksiksiz bir şekilde hazırlanması;
  • Gayrimenkulün yasal durumunun incelenmesi ve analizi;
  • Önceki mülk işlemlerinde ve uyuşmazlıklarında sorun ve ipotek kontrolü;
  • Sorumluluklar ve sözleşmeler kanununun 19. maddesi uyarınca mülk ön sözleşmelerin düzenlenmesi ve hukuki danışmanlığı; tapu ve mülk devir prosedürleri için tüm taslakların düzenlenmesi;
  • Notertapuprosedürleritemsilciliği;
 • İDARİ HUKUK:
  • Her türlü lisans ve izin prosedürleri için hukuki hizmetler:
   • Yurtiçi ve uluslararası mal ve yolcu taşımacılığı nakliye lisansı;
   • TIR karne kayıtları;
   • İnşaat kamarası kayıtları – gruplar ve kategorilere göre;
   • Ticari alanların tescili ve belediyede sınıflandırılması;
   • Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası şirket ve ticari temsilcilik kayıtları.
  • Devlet daireleri önünde temsilcilik;
  • Ulusal ticari marka ve patentlerin Bulgaristan Cumhuriyeti Patent Ofisine tescili;
  • Avrupa ticari marka ve patentlerin European Union Intellectual Property Office-ine tescili;
  • Kamu ihaleleri için muhasebe ve yasalhukuki belgelerin hazırlanması;
  • Tüketicileri Koruma Komisyonu nezdinde davalarda şikayet ve itirazların görüşülmesi, hazırlanması ve dosyalanması.
  • Her türlü komisyon, idari kuruluşlar, belediye, devlet daireleri ve yargı önünde temsilcilik.
 • YABANCI OTURUM İŞLEMLERİ:
  • D tipi vizesi, kısa süreli, uzun süreli ve daimi oturum izinleri ile ilgili hukuki hizmetler ve danışmanlıklar;
  • Bulgaristan vatandaşlığı ile ilgili hukuki hizmetler.
 • TERCÜME VE EVRAK TASDİK HİZMETLERİ.