Bulgaristan ticaret hukuku:

 • Bulgaristan'da şirket kuruluş işlemleri, evrak düzenlenmesi ve Bulgaristan ticaret odası başvuru işlemleri, Dernek kuruluş prosedürleri;
 • Bulgaristan'da şahıs şirketleri, limited şirketleri, anonim şirketler, şubeler, holdingler, konsorsium, Bulgaristan'da ticari temsilcilikler, dernek ve benzeri ticari kuruluşların kayıt işlemleri;
 • Şahıs şirketler eveticari şirketlere değişiklikler beyanı ve kayıtları – adres, hissedevri, yönetici / ortak kayıtları, sermaye artırımı v.b.

Bulgaristan'da sözleşme hukuku:

 • Her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi – kira, borç, bağış, inşaat, sipariş, satış, tedarik v.b. kanunda belirtilmemiş isimsiz sözleşmeler dahil ;
 • Sözleşme taslakları incelenmesi ve revize edilmesi, online yapmak dahil;
 • Sözleşme bozma ve fesih etme;
 • Yapılan sözleşmeler kapsamında uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözülmesine yardımı;
 • Akdedilen sözleşmelerin yürütülmesi ile ilgili yasal koruma;
 • Vekaletname, noter davetiyeleri, beyanlar ve noterlik işlemleri ile ilgili diğer belgelerin hazırlanması.

Alacak hukuku:

 • Bulgarşirketleriiçinborçalacakdavaları,
 • Alacakonay sözleşmeleri, mahkeme dışı borç sözleşmeleri, borç senedleri ve mutabakat sözleşmeleri düzenmesi, karşı tarafla görüşülmesi, istişare, onay ve imzalanması,
 • Mahkemeduruşmalarndatemsilcilikvesavunma.

Emlak hukuku, Bulgaristan'da mülk alım satımı:

 • Her türlü gayrimenkul işleminin ve sınırlı hakların (satın alma, satış, takas, bağış, mülkün bakım yükümlülüğüne karşı devri, inşaat hakkı, yükseltme ve kurulum hakları vb.) eksiksiz bir şekilde hazırlanması;
 • Gayrimenkulün yasal durumunun incelenmesi ve analizi;
 • Önceki mülk işlemlerinde ve uyuşmazlıklarında sorun ve ipotek kontrolü;
 • Sorumluluklar ve sözleşmeler kanununun 19. maddesi uyarınca mülk ön sözleşmelerin düzenlenmesi ve hukuki danışmanlığı; tapu ve mülk devir prosedürleri için tüm taslakların düzenlenmesi;
 • Noter tapu prosedürleri temsilciliği;

İdari hukuk:

 • Her türlü lisans ve izin prosedürleri için hukuki hizmetler:
 • Yurtiçi ve uluslararası mal ve yolcu taşımacılığı nakliye lisansı;
 • TIR karne kayıtları;
 • İnşaat kamarası kayıtları – gruplar ve kategorilere göre;
 • Ticari alanların tescili ve belediyede sınıflandırılması;
 • Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası şirket ve ticari temsilcilik kayıtları.
 • Devlet daireleri önünde temsilcilik;
 • Ulusal ticari marka ve patentlerin Bulgaristan Cumhuriyeti Patent Ofisine tescili;
 • Avrupa ticari marka ve patentlerin European Union Intellectual Property Office-ine tescili;
 • Kamu ihaleleri için muhasebe ve yasalhukuki belgelerin hazırlanması;
 • Tüketicileri Koruma Komisyonu nezdinde davalarda şikayet ve itirazların görüşülmesi, hazırlanması ve dosyalanması.
 • Her türlü komisyon, idari kuruluşlar, belediye, devlet daireleri ve yargı önünde temsilcilik.

Bulgaristan'da yabancı oturum işlemleri:

 • Bulgaristan D vizesi, kısa süreli, uzun süreli ve daimi oturum izinleri ile ilgili hukuki hizmetler ve danışmanlıklar;
 • Bulgaristan vatandaşlığı ile ilgili hukuki hizmetler.

Bulgaristan'da tercüme ve tasdik hizmetleri.