Еk hizmetlerimiz

  • Bankanıza evrak sunmak, bankadan evrak almak
  • Bankacılık ve Sigorta Vergisi işlemleri, Beyanı , Tahakkuku ve bildirimi
  • Online bankacılık
  • Vergi Dairesinden Vergi yükümlülüklerinin olup olmadığına ait belgeleri almak
  • Ticaret Sicil Acentesinden Faaliyet belgeleri almak
  • Yıllık mali raporun düzenlenip sicile kaydının yapılması.
  • Firmanın Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek
  • İşinizin durumuna göre sözleşme, anlaşma ve sözleşmeler hazırlamak
  • Şirketinizin yönetimine ilişkin analiz ve raporları düzenlemek
  • İşinize fayda sağlayabilecek her türlü hizmeti vermek.

- POS hizmetleri
- Virtual POS hizmetleri
- PayPal yurtdışı hesab açma