Şirketimiz, kadrosunda bulunan uzman personeli ile aşağıda yer verilen kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Bulgaristan’da şirketinizde çalışanların iş dosyalarının hazırlanması ve tutulması
  • Bulgaristan’da iş sözleşmeleri ve eklerinin tahakkuku, iş sözleşmelerinin fesih edilmesi ve bunların Ulusal Gelir Acentesinde kayıt ettirilmesi
  • Kadro dışı geçici çalışanları ile anlaşma yapılması, ödemeler ve resmi belgeler
  • Personelin sağlık raporları, yıllık izninin hesaplanması, SSK’ya verilecek beyannamelerin hazırlanması
  • Şirketinizde çalışanların aylık ücret bordrolarının hazırlanması
  • Çalışanların yıllık gelir belgeleri , kazanç ve ek kazanç belgeleri veya Bulgaristan’da emeklilik için gerekli belgelerin temin edilmesi. Çalışma karnelerin işlenmesi ve onaylatması
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi
  • SSK bildirgelerini hazırlanması, tahakkuk ettirilmesi ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletilmesi.