ТРЗ услуги

  • Изготвяне на трудови договори;
  • Изготвяне на персонални досиета;
  • Регистрации в НОИ, НАП, Инспекцията по труда и Комисия за защита на личните данни;
  • Предоставяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ;
  • Подаване на болнични листове и декларации за обезщетения, изчисляване на отпуск;
  • Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и осигуровки, фишове за заплати, рекапитулации, служебни бележки;
  • Изготвяне на сметки за изплатени суми;
  • Администриране на граждански договори;
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж;