Регистрации

  • Регистрация по ЗДДС;
  • Регистрации в Агенцията по вписванията;
  • Регистрации на самоосигуряващи се лица в съответната ТД на НАП;
  • Регистрация в Комисията за Защита на Лични Данни;
  • Регистрация в Българската търговско – промишлена палата
  • Трудова медицина.