РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ

Консултации: Нашите експерти ще ви помогнат с всякакви въпроси и съвети, свързани с процедурите за разрешения за работа за чужденци от трети в България. Ще ви насочим и предоставим информация, необходима за успешно получаване на разрешението.

Подготовка на документи: Нашите специалисти ще ви помогнат със събирането и подготовката на всички необходими документи за кандидатстване за разрешение за работа. Ще ви предоставим ясни насоки и ще се уверим, че всички изисквания са изпълнени правилно.

Подаване на заявления: Ще ви помогнем да подадете заявлението си за разрешение за работа в Миграционната служба и Агенцията по заетостта. Ще се погрижим да съобразим с всички процедури и срокове, за да гарантираме гладкото протичане на процеса.

Следене на статуса: Ще следим статуса на вашата административна препипска и ще ви предоставяме редовна информация за напредъка й. Ако има необходимост от допълнителни действия или информация, ще ви уведомим навреме.

Поддръжка и консултации след одобрение: След като получите разрешението си за работа, ние ще ви предоставим поддръжка и консултации относно задълженията ви като работник в България. Ще ви помогнем да разберете вашия правен статут и какви са ваши права и отговорности.

Ние сме тук, за да ви помогнем преодолеете всички процедурни предизвикателства и да осигурите себе си или своите служители разрешение за работа в България.