Консултации

  • Консултации във връзка с ДДС;
  • Консултации във връзка с местни данъци и такси;
  • Проучване и извършване на икономически анализ;
  • Изготвяне на бизнес план и икономически обосновки на местни и чуждестранни инвестиционни проекти;
  • Подготвяне на документи и съдействие при кандидатстване за кредит или лизинг;
  • Финансови консултации;
  • Консултантски услуги на местни и чуждестранни физически лица по финансови, данъчни, счетоводни и правни въпроси;
  • Консултации във връзка със спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
  • Оптимизиране на разходите за осигуровки и данъци и легални начини за намаляването им;
  • Консултациии и съвети относно промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство;