Други услуги

 • Предоставяне документи на банката, взимане документи от банката
 • Данъци върху банкови и застрахователни сделки, декларации, начисляване и уведомяване
 • Онлайн банкиране
 • Получаване на документи от данъчната служба за данъчни задължения
 • Получаване на документи от Търговския регисър
 • Организиране и записване на годишния финансов отчет.
 • Изготвяне на документи за получаване на банков кредит (подготвяне на изискваните от банката счетоводни справки)
 • Изискване на кредитна оценка от банката
 • Изготвяне на договори
 • Изготвяне на анализи и доклади за управлението на вашата фирма
 • Предоставяне на всички видове услуги, които могат да бъдат от полза за вашия бизнес.
 • POS услуги
 • Виртуални POS услуги
 • Откриване на PayPal сметка