Банкови услуги

  • Откриване на набирателни и разплащателни банкови сметки;
  • Електронно банкиране;
  • Съдействие за виртуален ПОС терминал в електронен магазин;