Neden Bulgaristan’a Yatırım Yapılabilir?

-Bulgaristan AB, NATO ve DTÖ üyesidir.

-Bulgaristan, AB üyesi olduğundan malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşım hakkı vardır.

-Bulgaristan, Türk şirketlerinin ürünlerinin AB pazarlarına girişinde «köprü» veya «giriş kapısı» rolü oynamaktadır.

-Türk şirketleri Bulgaristan’da AB fonlarından yararlanabilmektedir.

-Bulgar Levası Euro’ya 1,95583 kurundan endekslidir.

-Balkanlar’ın merkezinde yer alan ve beş Pan-Avrupa koridorunun üzerinden geçtiği Bulgaristan, lojistik açısından önemli bir noktadır. Ülkenin dört ana havaalanı, -iki ana deniz limanı ve Tuna nehri üzerinde çok sayıda limanı bulunmaktadır.

-Avrupa Birliği’nde en düşük kurumlar vergisi Bulgaristan’dadır: % 10. Gelir vergisi de % 5 düzeyindedir.

-5 milyon Euro’nun üzerinde ve 50 kişiye istihdam yaratan yatırım projelerinde donanım ithalatında 2 yıl süreyle KDV muafiyeti söz konusudur.

-Bulgaristan’da işgücü maliyeti, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında en düşüklerindendir.

-Elektrik fiyatları Avrupa ortalamasından çok düşüktür.